Shqip | Business in Germany

Image

Katër gjërat më të rëndësishme për të kërkuar kur bën një Kredit


Image

Shtatë hackat më të rëndësishme kur shkojnë në një apartament të ri


Image

Sigurimi më i rëndësishëm, nëse jeni i vetëpunësuar


Image

Ju dëshironi të aplikoni për një punë në Gjermani


Image

Për kthimin e tatimit tuaj të të ardhurave


Image

Pse në Gjermani sigurimi profesional i aftësisë së kufizuar është i rëndësishëm


Image

Kujdes shëndetësor në Gjermani


Image

Ju vini në Gjermani dhe merrni me qira një Apartament


Image

Sigurim


Image

Çfarë duhet të keni parasysh nëse doni të regjistroheni makinën tuaj në Gjermani dhe të transferoni vitet tuaja pa dëmtime


Image

Ndryshime të rëndësishme në përfitimet e fëmijëve nga 01.01.2018


* Fushat e detyrueshme